Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Sabtu, 08 September 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Semar Putih


Sahadat Cerbon - Sahadat Semar Putih 

 

Bissmillahir rahmanir rahim

Sungsung guyu guyune si semar putih

Lehek-lehek satekaku den guguyu

Salungaku den tangisi

Teka welas teka asih maring isun

Ya isun kang ngaji guyune si semar putih

Laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH (Wasiat Sinuhun Jati Purba)***

Tidak ada komentar: