Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Jumat, 15 Februari 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Lenyap

Sahadat Cerbon - Sahadat Lenyap


Asyhadu wungkuling sahadat, 

lenyaping tunggal, 

sampurnaning hurip, 

illallah dhohiring sahadat, 

muhammad lungguhig hurip.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Lenyap


Sahadat Cerbon - Sahadat Lenyap


Asyhadu wungkuling sahadat, 

lenyaping tunggal, 

sampurnaning hurip, 

illallah dhohiring sahadat, 

muhammad lungguhig hurip.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Jungjung


Sahadat Cerbon - Sahadat Jungjung

Iman jati atetemu ing manusa, 

lungguh kawulaning nyawa,

Iman ilang lungguh isun, 

isun lungguh hing hurip***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Rasa


Sahadat Cerbon - Sahadat Rasa

Asyhadu tibaning rasa, 

ilaha jatining rasa, 

illallah patumuning rasa,

Ya rasa Ya Rasulullah, 

jatining rasa anging muhammad kang jati, 

wujudullah pangeran isun, 

Ya Hu Ya Man Hu Nur Cahya rasaning Allah.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Jati


Sahadat Cerbon - Sahadat Jati

Sahadat isun, 

sun sajati jatining sara, 

sahadat isun sun sajati jatining fana,Sahadat isun, 

sun sajati jatining lenyap, 

sahadat isun, 

sun sajati jatining jati.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Kinasihan

Sahadat Cerbon - Sahadat Kinasihan

Punika asihanLakune puasa mutih 7 dina. Olihe maca ana ing menyan 2 nuli deng obong, olihe ngobong karo amandeng ing wong kang den karepi ing atine. Lan sadurungre entenge kebul aja leren amaca dongane. Ngobone wayah jam 12 bengi ing tengah latar.
 

Bissmillahir rahmanir rahim,

Sang munding 

wangi sang guru gantangan 

sang lingga pakuwan 

sang pandahan

Sira amanjinga ing atine si (anu: nama yang di tuju) 

supaya  teka welas teka asih maring isun

Ya isun reraksaning buyut kang kinasihan dewek dening sira.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. "AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH" (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba) ***

Sahadat Cerbon - Sahadat Jati

Sahadat Cerbon - Sahadat Jati

Ashadu tibaning rahsa,

an laa jatining rahsa,

ilaaha patemuning rahsa,

illallah sampurnaning Rahsa,

iya Rasulullah iya isun,

iya isun sahadat,iya huu iya isun

sukma hurip sejatine sampurnane sahidahullah.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***