Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Jumat, 15 November 2013

Karya Muhyiddin Ibnu Arabi

(Judul Asli: Hill al-Rumuz wa Mafatih al-Kunuz / Pembuka Rumus dan Kunci Perbendaharaan) harga Rp. 170.000,- tebal buku: 714 halaman.


Ijazah Umum

Bagi para pembaca dan pecinta Sahadat Cerbon yang hendak mengamalkan apa yang ada dalam blog ini di mohon untuk:
1. Sebelum memulai tirakatan dan penebusan amalan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut; (a) terlebih dahulu memperhatikan bacaan secara seksama dan teliti, (2) hendaknya di hafalkan hingga luar kepala, (3) bacalah setelah Shalat Fardhu sebanayak 21 (dua puluh satu kali) selama 21 (dua puluh satu hari)
2. Saat melakukan tirakatan dan penebusan amalan seyogyanya dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas. Lakukan tirakatan di tempat yang memungkinkan Anda untuk mengamalkannya secara khusuk dan istiqamah.
3. dalam tirakatan saya anjurkan untuk mengikuti tahapan sebagai berikut:
a. Puasalah 7 hari dengan niat taqarub kepada Allah swt dengan puasa yang biasa (tidak ngasrep atau mutih). Pada saat puasa amalan di baca setelah Shalat Fardhu (Shalat 5 Waktu) sebanyak 21 (dua puluh satu kali) dan tengah malam (dianjrkan setelah Shalat Hajat 2 Rakaat) sebanayak 21 (dua puluh satu) kali.
b. Jika ingin melanjutkan amalan dan tirakatan, maka naiklah ke angka, 21, 41, 101, 313, atau tiga tahun.
c. Seluruh kegiatan dalam masa tirakatan dan penebusan amalan hendaknya ditemani atau didampingi oleh seorang sahabat yang dapat di percaya untuk menjaga dirinya dari bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan.
d. Pada saat akan membaca amalan, sebaiknya melakukan hadiah fatihah kepada Syekh Abdul Kadir Al-Jailani, Imam Ghazali, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunungjati, Mbah Kuwu Sangkan Pangeran Cakrabuana, dan seluruh para wali Cirebon (tanpa menyebutkan nama). Surat Al-Fatihah itu Hadiahkan juga pada saya, Suryanata Muhamad Mukhtar Zaedin. Demikian Ijazah umum dari saya. Semoga bermanfaat dan berkah, semoga Allah swt mengijabah doa kita semua, amin ya Rabbal 'Alamiin.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

**HP: 081322990419 - 081911312907**

PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji yang ada dalam blog ini, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419 - 081911312907
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** 

Selasa, 28 Mei 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Kasirnan        Sahadat Cerbon - Sahadat Kasirnan
Faidah: untuk menghindar dari musuh
Dibaca: saat berhadapan dengan musuh


Bismillahir rahmaanir rahiim
Wujud iku kulit rupane
Cahyane bumi ilang rasane bumi
Ilmu iku daging rupane
Cahyane geni ilang rasaning geni
Enur iku getih rupane
Cahyane angin ilang rasaning angin
Syuhud iku balung rupane
Cahyane banyu ilang rasaning banyu
Rad sampurna badan ku nyawa
Sampurna ku rasa
Sampurna ku cahya
Sampurna ku hurip
Rad tan ana kari
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Pameradan        Sahadat Cerbon - Sahadat Pameradan
Faidah: untuk menghindar dari pandangan musuh
Dibaca: saat berhadapan dengan musuh

Bismillahir rahmaanir rahiim
Merad murud sirna sampurna
Ya isun sukma rasa jati
Ya isun rara gumantung tanpa enggon
Gumilang tanpa sarira
Lenyap ilang dzat les
Angles saluwa raga
Ora ana ing jagat kabeh
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Batin         Sahadat Cerbon - Sahadat Batin


Faidah: untuk menjaga iman dan kesehatan
Dibaca: saat hendak tidur

Bsmillahir rahmaanir rahiim


Ushalli hurip tutup mekah

Arisalah iman tetep langgeng tan kena owah
Urip tan kena pati
Padang tan kena peteng
Ya hu haq
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***