Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Sabtu, 31 Desember 2011

Sahadat Cerbon - Sahadat Sampurna

Sare’at mulya kang kagungan sere’at,

hakekat mulya kang kagungan hakekat,

mar’rifat suci mulya kang kagungan suci,

rasa mulya kang kagungan rasa,

rasa sampurna muling sing dunya,

mukmin sing kawitan,

Allah anu mulih,

Muhammad anu masihan rasa,

rasa sari sarira wangi,

metu rohiodlifi sarupa lawang dzatullah,

sir rasa ganda rasa,

ganda rasa metu rasa,

kari rasa rasa sejati,

mulya rasa ning sampurna,

sampurna mulih sing dunya,

ilang rupa ilmu mulya,

agama mulus sujud ka dzatullah,

wiyat sukma jati sukma Allah,

sari dzatullah suwarga,

dzat sampurna ka sawarga,

sari rasa dzat sampurna ning dzat,

laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah.

Telu rohidlofi kanyataan sifatullah kang anama ketel putih,

rasa kanyataan dzatullah kang anama putih,

les putih kumpuling badan kalawan nyawa,

namaning putih ratna mulya jati,

sir eling sajatining urip,

sajatining Allah sajatining rasa,

iya urip sajatining Allah sajatining manusa,

ules putih araning nyawa,

ules lereng badan Allah kagebed putih,

iya nagara sampura cahya sang udel putih,

mulya anu langgeng jaya sampura,

iya tajalli Allah,

sahadate sare’ate saadege salungguhe shalu Allah,

laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah,

Allahumma roh badan roh nyawa,

sahadat pangleburan,

sahadat sakeling wekasan,

salira naraka kaping pitu jadi suwarga sabda Allah,

junjunan derajatullah,

junjunan derajat sajabing baja,

selamet umat nabi Muhammad,

ya wali ya wali birohmatika ya arhamar rohimin.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** ***Sang Suryagama*** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Tidak ada komentar: