Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Rabu, 04 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Pancer (Sahadat Majmal)

Sahadat Cerbon - Sahadat Pancer (Sahadat Majmal)

Bismillahi Allah kang Maha Agung,

Allah kang Maha Luhur,

Allah kang Maha Suci,

Qulhuallahu ahad, Allahus shomad,

lam yalid walam yulad,

walam yakulahu kufuan ahad,

ya Sayidina Imam Pengeran Muhammad Shohibulahsan angkis dinillah,

ya Allah ya Ahad ya Shomad,

ya Hu Allah ya Hu rasa mulya,

ya Allah sifat ingsun ya Allah rupa ingsun,

ya Allah pengeran ingsun,

rasa tunggal ya Hu haq,

Allahumma taqobbal du’aai,

dzat sare’at dzat tarekat dzat hakekat zat ma’rifat,

dzat kesuciyane manusa,

dzat kamulyaane manusa,

Allahuma sir sidayidana dzat agung,

dzat kaluhurane Adam,

ya Hadi ya Wali ya Hu sahadat majmal,

sapa arane jujuluk mandarapi,

sarawuhe Gusti Rosulullah saw,

datenge sahadat kang dadi pancere urip,

urip pangandikane Allah,

laa ilaha illallah muhammadurrosulullah.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Tidak ada komentar: