Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Rabu, 04 Januari 2012

SAHADAT CERBON (Sahadat Insan Kamil)

SAHADAT CERBON (Sahadat Insan Kamil)

ALLAHU AKBAR,

KUN FAYAKUN KUN FAYAKUN KUN FAYAKUN,

SUBHANALLAH SUBHANALLAH SUBHANALLAH,

SIR INGSUN BAETULLAH,

ATI INGSUN ALLAH,

JEJANTUNG INGSUN NUR MUHAMMAD,

GETIH INGSUN ROHMAN ROHIM,

BADAN INGSUN INSAN KAMIL,

I’TIQOD SUCI BADAN SAMPURNA,

PENGUCAP INGSUN KALAMULLAH,

TURU INGSUN KERSANE ALLAH,

MADEP INGSUN ING MAHA SUCI KULA NYUWUN. . . . . . . .(sebutkan keinginanmu),

LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYIL ‘ADHIM.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Tidak ada komentar: