Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Rabu, 04 Januari 2012

Sahadat Sampurna (3)

Sahadat Sampurna (3)

Allahuma badan suci bagus ati,

tinggi sukma mujarab madep maring Allah,

Allahuma watu turu goibing Allah,

roh madep maring cahyaning Allah,

laailaha illallah muhammadur rosulullah,

sukma lara sukma lari sukma mulih tan kena keri,

sa elah kentaling rasa dzat les.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Tidak ada komentar: