Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Rabu, 04 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Wong Agung Cerbon

Sahadat Cerbon - Sahadat Wong Agung Cerbon

Allahumma inni kuntu minadzolimin,

liwang liwung gunung sembung,

bale jajar mangu-mangu, Gunung Semar Gunung Jati,

tamenga nana anak putune Mbah Kuwu Trusmi,

anak putune Mbah Kuwu Cirebon Gireng Pangeran Cakra Buana, kang cakra jagat papu dika,

kang cakra badan kawula,

laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Tidak ada komentar: