Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Jumat, 15 Februari 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Jati

Sahadat Cerbon - Sahadat Jati

Ashadu tibaning rahsa,

an laa jatining rahsa,

ilaaha patemuning rahsa,

illallah sampurnaning Rahsa,

iya Rasulullah iya isun,

iya isun sahadat,iya huu iya isun

sukma hurip sejatine sampurnane sahidahullah.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: