Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Jumat, 15 Februari 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Kinasihan

Sahadat Cerbon - Sahadat Kinasihan

Punika asihanLakune puasa mutih 7 dina. Olihe maca ana ing menyan 2 nuli deng obong, olihe ngobong karo amandeng ing wong kang den karepi ing atine. Lan sadurungre entenge kebul aja leren amaca dongane. Ngobone wayah jam 12 bengi ing tengah latar.
 

Bissmillahir rahmanir rahim,

Sang munding 

wangi sang guru gantangan 

sang lingga pakuwan 

sang pandahan

Sira amanjinga ing atine si (anu: nama yang di tuju) 

supaya  teka welas teka asih maring isun

Ya isun reraksaning buyut kang kinasihan dewek dening sira.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. "AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH" (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba) ***

Tidak ada komentar: