Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Jumat, 15 Februari 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Rasa


Sahadat Cerbon - Sahadat Rasa

Asyhadu tibaning rasa, 

ilaha jatining rasa, 

illallah patumuning rasa,

Ya rasa Ya Rasulullah, 

jatining rasa anging muhammad kang jati, 

wujudullah pangeran isun, 

Ya Hu Ya Man Hu Nur Cahya rasaning Allah.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Tidak ada komentar: