Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 31 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Cerbon III

Sahadat Cerbon - Sahadat Cerbon III Ashadu Sahdat Cerbon, Jumeneng gua Gunungjati , Cemeti astana Gunungsembung, Penggotekan petawunan, Murub mancur cahyaning Allah, Rat jagat urip ingsun, Anasir Papat kasampurnan Jumenenge Kuta Cerbon, Saka Kersaneng Pangeran Laa Ilaha Illaallah Muhammadur Rasulullah. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Senin, 30 Januari 2012

Sahadat Cerbon dalam Pandangan Masyarakat dan Tokoh Cirebon

Dalam banyak hal, Cirebon sebagai kota pusat penyebaran Islam di Jawa Barat memiliki kekhususan yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian para budayawan dan ilmuan. Kekhususan yang dimiliki oleh Cirebon sangat beragam di berbagai bidang seni dan budaya. Hanya saja, masing-masing orang berbeda dalam pilihan yang diambil untuk menjadi objek pembahasan dan kajiannya, dan sahadat cerbon merupakan salah satu tema yang patut mendapat perhatian dari kita untuk membahas dan mengkajinya dalam buku ini. Walaupun kami menyadari bahwa, dari penelusuran kami, ternyata sahadat cerbon bukan satu-satunya produk yang dimiliki oleh para wali (generasi wali). Masih banyak lagi sahadat-sahadat lain yang bertebaran di peloksok Jawa Barat dan Banten, atau mungkin juga tanah Jawa. Akan tetapi yang sempat kami temukan, baik sahadat cerbon atau sahadat luar cerbon, akan kita himpun dalam satu buku ini terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, kita berangkat dari sahadat cerbon dan daerah Cirebon memiliki karakter yang khas dan magnet yang kuat buat menarik perhatian masyarakat.

Hal tersebut diatas, adanya sahadat lain cerbon, sempat muncul juga dalam Diskusi Budaya dan Keagamaan yang kami selenggrakan pada hari Minggu, 28 Juni 2009 di Islamic Centre Kota Cirebon. Dari Diskusi itu, ada beberapa hal pokok yang diinginkan oleh sebagian peserta diantaranya; 1). Penelusuran sahadat-sahadat lain yang tidak termasuk dalam kategori sahadat cerbon, 2). Mencari asal-usul sejarah dan latar belakang dari masing-masing sahadat, 3). Fungsi dan kegunaan sahadat cerbon pada masanya, 4) Sahadat cerbon diciptakan atau dibuat oleh siapa, wali (zaman wali sanga) atau generasi sesudah wali, 5). Apa tujuan penyebaran dari sahadat cerbon atau sahadat lain cerbon dalam konteks dakwah wali sanga atau generasi wali sanga, dan 6) Korelasi apa yang menyebabkan sahadat lain cerbon juga muncul.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memacu kami dalam pencarian dan pendalaman di lapangan. Kami ajukan pertanyaan di atas ke para sesepuh atau orang yang mengerti tentang maslaha sahadat cerbon ini di setiap tempat yang kami singgahi. Namun, jawaban yang kami dapatkan belum bisa menjelaskan permasalahan yang ada, apalagi jika menyangkut sejarah sahadat cerbon. Mereka, para nara sumber, memberi penjelasan kepada kami lebih kepada manfaat dan kegunaannya dari pada sejarahnya. Hal ini, mungkin, karena sahadat cerbon di pandang sebagai suatu ajian atau jampi-jampi tertentu yang mengarah pada atau menjadi mantera pengobatan, perlindungan, keselamatan, kekayaan, kecantikan, kewibawaan, kederajatan, dan kejayaan.

Sahadat Cerbon - Sahadat Adam (4)

Sahadat Cerbon - Sahadat Adam (4)

Asyhadu sahadat adam,

sawiji ngiring kawitan,

kadua ngiring wekasan,

sahadatna saciptana, sa enya-enyana,

sa temen-temenna, anging jeung Allah kadua pangandika Allah.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrohim (2)

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrahim (2) Agama kama,
lebur kama, ragane kabeh,
ambet tan aja ana kang kari,
dzat les dzat les,
sirna mulih ka kaudratullah kabeh.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrohim (4)

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrohim (4) Niat ingsun rasa sukma,
kanugrahaning Pangeran.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Gunungjati II

Ashadu Sahdat Cerbon, Jumeneng gua Gunungjati , Cemeti astana Gunungsembung, Penggotekan petawunan, Murub mancur cahyaning Allah, Rat jagat urip ingsun, Anasir Papat kasampurnan Jumenenge Kuto Cerbon, Saka Kersaneng Pangeran Laa Ilaha Illaallah Muhammadur Rasulullah. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama** ###PERHATIAN: DIMOHON UNTUK TIDAK MENGAMALKAN AJI-AJI INI SEBELUM MENDAPATKAN IJASAH DARI MURSYID (GURU PEMBIMBING), TERIMAKASIH ANDA SUDAH MENYEMPATKAN DIRI MEMBACA INI, HUBUNG 081322990419-081911312907)###

Rabu, 11 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3)

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3) Ashadu sahadat Fatimah, anjenengi mande, alungguh ing korsi gading, anecep sari, turun sari saking Nabi, turun rasa saking Allah, kaberkahan saking Pangeran. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Senin, 09 Januari 2012

Kegiatan Majelis Lam Alif Cirebon (Cirebon Meditation) di Jakarta

ini adalah foto kegiatan pelatihan TATA NAFAS LAM ALIF (Cirebon Meditation) di MUSEUM TEKSTIL JAKARTA JALAN PETAMBURAN,,,


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**HP 081911312907**

Jumat, 06 Januari 2012

Sahadat Cerbon-Sahadat Sampurna (3)

Sahadat Cerbon-Sahadat Sampurna (3)

Allahuma badan suci bagus ati,
tinggi sukma mujarab madep maring Allah,
Allahuma watu turu goibing Allah,
roh madep maring cahyaning Allah,
laailaha illallah muhammadur rosulullah,
sukma lara sukma lari sukma mulih tan kena keri,
sa elah kentaling rasa dzat les.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Rabu, 04 Januari 2012

SAHADAT CERBON (Sahadat Insan Kamil)

SAHADAT CERBON (Sahadat Insan Kamil)

ALLAHU AKBAR,

KUN FAYAKUN KUN FAYAKUN KUN FAYAKUN,

SUBHANALLAH SUBHANALLAH SUBHANALLAH,

SIR INGSUN BAETULLAH,

ATI INGSUN ALLAH,

JEJANTUNG INGSUN NUR MUHAMMAD,

GETIH INGSUN ROHMAN ROHIM,

BADAN INGSUN INSAN KAMIL,

I’TIQOD SUCI BADAN SAMPURNA,

PENGUCAP INGSUN KALAMULLAH,

TURU INGSUN KERSANE ALLAH,

MADEP INGSUN ING MAHA SUCI KULA NYUWUN. . . . . . . .(sebutkan keinginanmu),

LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYIL ‘ADHIM.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Pancer (Sahadat Majmal)

Sahadat Cerbon - Sahadat Pancer (Sahadat Majmal)

Bismillahi Allah kang Maha Agung,

Allah kang Maha Luhur,

Allah kang Maha Suci,

Qulhuallahu ahad, Allahus shomad,

lam yalid walam yulad,

walam yakulahu kufuan ahad,

ya Sayidina Imam Pengeran Muhammad Shohibulahsan angkis dinillah,

ya Allah ya Ahad ya Shomad,

ya Hu Allah ya Hu rasa mulya,

ya Allah sifat ingsun ya Allah rupa ingsun,

ya Allah pengeran ingsun,

rasa tunggal ya Hu haq,

Allahumma taqobbal du’aai,

dzat sare’at dzat tarekat dzat hakekat zat ma’rifat,

dzat kesuciyane manusa,

dzat kamulyaane manusa,

Allahuma sir sidayidana dzat agung,

dzat kaluhurane Adam,

ya Hadi ya Wali ya Hu sahadat majmal,

sapa arane jujuluk mandarapi,

sarawuhe Gusti Rosulullah saw,

datenge sahadat kang dadi pancere urip,

urip pangandikane Allah,

laa ilaha illallah muhammadurrosulullah.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Wong Agung Cerbon

Sahadat Cerbon - Sahadat Wong Agung Cerbon

Allahumma inni kuntu minadzolimin,

liwang liwung gunung sembung,

bale jajar mangu-mangu, Gunung Semar Gunung Jati,

tamenga nana anak putune Mbah Kuwu Trusmi,

anak putune Mbah Kuwu Cirebon Gireng Pangeran Cakra Buana, kang cakra jagat papu dika,

kang cakra badan kawula,

laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (4)

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (4)
Ashadu sahadat manik johar Fatimah,
mani embah dewi Fatimah kang sesaji,
baginda Ali kang nyakseni,
Jabaroil kang andongani,
Kanjeng Nabi Muhammad kang nampani,
Kolbi kang andum rasa,
sekabat Siti Fatimah katurunan kang sesaji,
dateng mbok Siti Fatimah,
laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3)

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3)

Ashadu sahadat Fatimah,

anjenengi mande,

alungguh ing korsi gading,

anecep sari,

turun sari saking Nabi,

turun rasa saking Allah,

kaberkahan saking Pangeran.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Fatimah (1)

(Sahadat Fatimah (2))

Ashadu anlaa ilaaha illallah,

waashadu anna muhammadar rosulullah,

rohilafi mar’rifatullah,

angang wali adus fatimah,

amasuhi wadon kakaula,

andawiyah wadon kasturi,

inganakaken dening Nabi Allah,

tinurunaken saking kudratullah,

sukma sinukma suruping rasa jati mulih sejatine,

la ilaha illallah wekasaning urip.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Fatimah (2)

(Sahadat Fatimah (2))

Ashadu anlaa ilaaha illallah,

waashadu anna muhammadar rosulullah,

rohilafi mar’rifatullah,

angang wali adus fatimah,

amasuhi wadon kakaula,

andawiyah wadon kasturi,

inganakaken dening Nabi Allah,

tinurunaken saking kudratullah,

sukma sinukma suruping rasa jati mulih sejatine,

la ilaha illallah wekasaning urip.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Fatimah

Sahadat Fatimah (1)

Ashadu ayat manik johar Fatimah,

urip ora karana ginawe,

urip kang murba wisesa,

sang keraton sang kedaton,

ratu wadon kang jumeneng Siti Julecha,

hasumping ngaji gelung iman,

kemukus lintang johar.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Sukma

Sahadat Sukma

Ashadu cangkok sari,

anyangkok sarining sukma,

aja bara tapake,

pan ragane ora nana katut sarimbagane pisan,

dzat plas dzat les sepi nyanyet,

anyelanglung musnah ilang,

mulih ing keraton.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Sampurna (3)

Sahadat Sampurna (3)

Allahuma badan suci bagus ati,

tinggi sukma mujarab madep maring Allah,

Allahuma watu turu goibing Allah,

roh madep maring cahyaning Allah,

laailaha illallah muhammadur rosulullah,

sukma lara sukma lari sukma mulih tan kena keri,

sa elah kentaling rasa dzat les.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Sampuran (2)

(Sahadat Sampuran (2))

Allah kang ngajiyad,

Allah kang kersa ngajiyad,

ngajiyad kersaning Allah,

kersaning Pangeran,

banyu kang urip sampurnaning dzat,

sampurnaning sifat,

Allohuma wujud suci badan sampurna.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

SAHADAT CERBON - Sahadat Sampurna (1)

SAHADAT CERBON - Sahadat Sampurna (1)

(Sahadat Sampurna (1))

Sir gumilang, rat gumilang,

sampurnaning af’al,

ratnaning sifat,

ganda rasa sukma mulya,

badanku keri sampurna.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Wangi

(Sahadat Wangi)

Ashadu sahadat wangi,

kang Jumeneng Raden Penganten,

gilang gumilang ing pati lafad ganda wangi.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Jeneng

Sahadat Jeneng

Ashadu sahadat jeneng,

kang jumeneng kelawan isun,

jisim kang solat,

solat sajeroning jisim,

madep ning dzatullah,

masup ning sifatullah,

ya hu iman hu suci badan sampurna.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Jepura (2)

(Sahadat Jepura (2))

Kang karuhun kang tinuwakaken,

Kiyai Buyut Quper Putih,

anurunaken Kiyai Buyut Halfiyah,

anurunaken Kiyai Buyut Suwara,

anurunaken Kiyai Buyut Jepura,

wit setapak kembu dawa isi ula keter-keter putih,

ya isun kang anduweni gembolo araning banyu,

si bapa masih perjaka,

si embok masih perawan,

hong kiyai buyut Kinuncung,

ancik-ancik lemah segandu,

bumi langit saceloncong,

saiki ora kedang keding,

besuk ya ora kedang keding.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahdat Jepura (1)

(Sahdat Jepura (1))

Hong,

ashadu tilu-tilu,

rat sejatining mangkurating Allah,

Syech Allah Syech Malaka Syech Kubro,

awang uwung durung ana,

bumi sega duwus ana,

awang uwung kang wus ana,

ing Gunung Jati,

awang uwung kang wus ana ing gua dalem,

awang uwung kang wus ana ing Kuningan,

Ratu Kucing Pangeran Cempa,

sirah Banten gebung Cerbon,

suku Jepura.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Kalisapu

(Sahadat Kalisapu)

Ashadu sahadat sangyang,

ketekan panganten eling,

bisa nguripi bisa marasaken,

iya iki tegese sahadat kalisapu.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Gunung Sembung

(Sahadat Cerbon - Sahadat Gunung Sembung)

Gunung Sembung liwang liwung,

bale mangu sapejajar,

Gunung Jati aja samar,

setahun mangsa tinemuha,

sawindu mangsa meruha kelawan isun,

tiyang daplang jungjang si bayalangu,

pulo babakan majeti,

rangrang murag gegelunge nyi mas panguragan,

ora ana kang ngimponi,

iya isun kang ngimponi.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** ***Sang Suryagama*** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Astana

(Sahadat Astana)

Ashadu sahadat astana,
ana sahadat saking cerbon,
ana wulan tanggal sapisan,
henget-hengete lagi pasieh,
sira sapa isun sapa,
ya isun putra putune Eyang Kuwu Sangkan Urip,
sira aja kesamaran,
selamet, selamet,selamet kersaning Allah.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon Girang

Erang-erang sahadat cerbon girang,

era-era sahadat jepura,

ratu kuncung lurah agung,

laailaha illallah Muammadur rosulullah.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Senin, 02 Januari 2012

Sahadat Cerbon

Sang abuli Samadullah, jalaniyah si puter,
isun jaluk gawnnira raksanen awak isun,
urip lan warase, isun metu saking desa kauirapan,
arep ngungsi maring desa kewaran, anggo tanpa anggo,
kang alungguh ana ning kidul wetan, gusti isun Sunan Kali Jaga,
kang ana mai urip isun, anngo tanpa anggo,
kang alungguh ana ing kidul kulon, gusti isun kang anamai sahadat isun,
anggo tanpa anggo, kang alungguh ana ing lor wetan,
gusti isun kang anamani ya isun, anggo tanpa anggo,
kang alungguh ana ing lor kulon,
gusti isun Nyi Mas Ayu Panguragan kang anamai rahayu tengah,
rahayu selamet, ya isun wonge, ya isun wong cerbon.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (6)

Waliyullah balik sumpah,
dibalikeun ku Nabi,
ditulak ku Allah,
asyhadu anlaa ilaha illallah Muhamadur rosulullah.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (5)

Allahuma ilaha sucining pangeran,
sholli ‘ala sayidina,
sirna nu nyembah,
sirna anu disembah,
Muhammad rupa sejati.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (4)

Allahuma kanafi Allah Muhammad wekasan,
panggih ora pinanggih,
temu ora katemu,
raga badan sapisan,
pada misan,
isun weruh sejatining nepi.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (3)

Sri manah sri tunggal,
samana tunggal,
tunggal sumsum,
ditunggalkeun kanu kakawasa.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (2)

Sri tunggal sri ma’unah,
asup rasa dahar pangawarasa,
sri khofi iman sadana,
tunggal nikmat jeung pangeran.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (1)

Sih na nu di pangkon,
dzat na anu di pandang,
sifatna anu mulya,
sukmana anu dimaksud,
kapanggih ti rahmatullah.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (7)

Ibu iman sejatining pangeran,
kudrat sejatining Allah,
Asal ora mulih maring ora.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (6)

Ashadu sahadat jati,
tegang pati,
anu terus kana hati,
sahadat kegawa mati,
Allah anu teja kari sejatining sampurna.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (5)

Adus sukma resik suci,
pan punika saketclok badan kelawan nyawa.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (3)

Patunggalan wujud tunggal sejatining manusa,
kumenceng putih gumulung putih,
sejatining sifat,
wujudullah kang amangku ing Allah kabeh.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (2)

Agama kama lebur kama ragane kabeh,
ambet tan aja ana kang kari,
dzat les dzat les,
sirna mulih ka kaudratullah kabeh.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (1)

Allahuma iye bumi Allah kang kawasa,
tuan tan kawasa,
melebet ing gedong dampal tapakan,
melencati sang kubur,
mulih ka jati sampurna.*** HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Minggu, 01 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Yusa (7)

Mentrak mentruk mintaruman, ras clak ras clik kersaning Allah.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Sahadat Cerbon - Sahadat Yusa (6)

Ashadu sahadat pekareman, aja karem maring dunya, isun karem maring dzatullah rungkad rungkede dzat les.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Sahadat Yusa (5)

Ingsun angung guru tunggal,
tunggalna jeung Adam tapel,
luhureun sayang kencana
handapeun hatiga warna,

anu calik di bumi suci,
anta mulya patapaan manusa,
alam panjang powe panjang,
tuduh Allah Rosulullah.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Sahadat Yusa (4)

Asyhadu sahadat sepi,

pi ka nepi mulih,

mulih maring sepi,

ing langgeng sahadate,

kang ungguling goib,

mulang goibing luwih,

wallahu ya isun.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Sahadat Yusa (3)

Asyhadu iku jumeneng ingsun,
asma ingsun puji ingsun,
puji kawula ingsun dewek.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Sahadat Yusa (2)

Usik sirnaning badan,

wengkuh sih kanugrahaning Allah.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **

Sahadat Yusa (1)

Sirrullah dzatullah

Pangeran qudratullah

huallahu ya ingsun Pangeran

qudratullah

asal cahya mulih ing cahya,

asal qudrat mulih ing qudrat,

asal teu aya mulih ing teu aya,

mulih ing qudrating Allah,

hu ya ingsun Allah.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
**Sang Suryagama **

Sahadat Musa (7)

Usholli wekasaning badan, innahu kawulaning safilhi safilha, ya mulhu huhakbar.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **