Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Senin, 30 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Gunungjati II

Ashadu Sahdat Cerbon, Jumeneng gua Gunungjati , Cemeti astana Gunungsembung, Penggotekan petawunan, Murub mancur cahyaning Allah, Rat jagat urip ingsun, Anasir Papat kasampurnan Jumenenge Kuto Cerbon, Saka Kersaneng Pangeran Laa Ilaha Illaallah Muhammadur Rasulullah. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama** ###PERHATIAN: DIMOHON UNTUK TIDAK MENGAMALKAN AJI-AJI INI SEBELUM MENDAPATKAN IJASAH DARI MURSYID (GURU PEMBIMBING), TERIMAKASIH ANDA SUDAH MENYEMPATKAN DIRI MEMBACA INI, HUBUNG 081322990419-081911312907)###

Tidak ada komentar: