Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Senin, 02 Januari 2012

Sahadat Cerbon

Sang abuli Samadullah, jalaniyah si puter,
isun jaluk gawnnira raksanen awak isun,
urip lan warase, isun metu saking desa kauirapan,
arep ngungsi maring desa kewaran, anggo tanpa anggo,
kang alungguh ana ning kidul wetan, gusti isun Sunan Kali Jaga,
kang ana mai urip isun, anngo tanpa anggo,
kang alungguh ana ing kidul kulon, gusti isun kang anamai sahadat isun,
anggo tanpa anggo, kang alungguh ana ing lor wetan,
gusti isun kang anamani ya isun, anggo tanpa anggo,
kang alungguh ana ing lor kulon,
gusti isun Nyi Mas Ayu Panguragan kang anamai rahayu tengah,
rahayu selamet, ya isun wonge, ya isun wong cerbon.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (6)

Waliyullah balik sumpah,
dibalikeun ku Nabi,
ditulak ku Allah,
asyhadu anlaa ilaha illallah Muhamadur rosulullah.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (5)

Allahuma ilaha sucining pangeran,
sholli ‘ala sayidina,
sirna nu nyembah,
sirna anu disembah,
Muhammad rupa sejati.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (4)

Allahuma kanafi Allah Muhammad wekasan,
panggih ora pinanggih,
temu ora katemu,
raga badan sapisan,
pada misan,
isun weruh sejatining nepi.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (3)

Sri manah sri tunggal,
samana tunggal,
tunggal sumsum,
ditunggalkeun kanu kakawasa.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (2)

Sri tunggal sri ma’unah,
asup rasa dahar pangawarasa,
sri khofi iman sadana,
tunggal nikmat jeung pangeran.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Muhammad (1)

Sih na nu di pangkon,
dzat na anu di pandang,
sifatna anu mulya,
sukmana anu dimaksud,
kapanggih ti rahmatullah.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (7)

Ibu iman sejatining pangeran,
kudrat sejatining Allah,
Asal ora mulih maring ora.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (6)

Ashadu sahadat jati,
tegang pati,
anu terus kana hati,
sahadat kegawa mati,
Allah anu teja kari sejatining sampurna.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (5)

Adus sukma resik suci,
pan punika saketclok badan kelawan nyawa.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (3)

Patunggalan wujud tunggal sejatining manusa,
kumenceng putih gumulung putih,
sejatining sifat,
wujudullah kang amangku ing Allah kabeh.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (2)

Agama kama lebur kama ragane kabeh,
ambet tan aja ana kang kari,
dzat les dzat les,
sirna mulih ka kaudratullah kabeh.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Ibrohim (1)

Allahuma iye bumi Allah kang kawasa,
tuan tan kawasa,
melebet ing gedong dampal tapakan,
melencati sang kubur,
mulih ka jati sampurna.*** HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. ***
** Sang Suryagama **