Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Sabtu, 31 Desember 2011

Makna Syahadat dalam Kamus Bahasa Arab

Dalam Kamus al Munawwir halaman 799, yang ditulis oleh Ahmad Warson Munawaar, terbitan Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiyah Keagamaan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, menuliskan sebagai berikut:

1. al Syahadah, al Bayyinah : bukti

2. al Syahadah, al Yamin : sumpah

3. al Syahadah, al Istisyhad : hal gugur dijalan Allah sebagai syahid

4. al Syahadah, alamul akwan al dzohiroh : alam lahir, alam nyata

5. al Syahadah, al Iqror : kesaksian, pengakuan

6. al Syahadah, al Maktubah : surat keterangan

7. al Syahadah, al Ijazah : diploma, ijasah

8. al Syahadah, al Risalah : surat

Tidak ada komentar: