Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Sabtu, 31 Desember 2011

Sahadat Cerbon - Sahadat Urip


Asyhadu urip tan kena ing pati,

ilaha raga tan kena ing lara,

illallah wit tanpa wiwitan,

dzat les d(z)at les tanpa wekasan,

sahadat jati pegang pati,

sahadat kegawa mati,

les pangeran tandana,

kari yahu tanda sawiji kalbu putih,

tanpa dzat les,

pangeran muliya kang putih,

ratna gumilang numawa rasa mulya menter putih,

rat kerat.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** ***Sang Suryagama*** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Tidak ada komentar: