Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 Juli 2013

Persembahan Untuk Anda yang mencintai Imam al-Ghazali, kami persembahkan karya-karya beliau dalam bentuk PDF, selamat mengunduh dan menikmati

Karya-karya al-Ghazali (PDF)  , Kitab Dzahab al-Abrar, Mizan al-Amal, Maahabbah wa al-Syauq, Maqasid al-Falasifah, Ihya Ulumuddin jilid I, Al-Munqidz min al-Dlallal , * Ihya Ulumuddin jilid II , *
* Tahafut al-Falasifah , *
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: