Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 28 Mei 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Kasirnan        Sahadat Cerbon - Sahadat Kasirnan
Faidah: untuk menghindar dari musuh
Dibaca: saat berhadapan dengan musuh


Bismillahir rahmaanir rahiim
Wujud iku kulit rupane
Cahyane bumi ilang rasane bumi
Ilmu iku daging rupane
Cahyane geni ilang rasaning geni
Enur iku getih rupane
Cahyane angin ilang rasaning angin
Syuhud iku balung rupane
Cahyane banyu ilang rasaning banyu
Rad sampurna badan ku nyawa
Sampurna ku rasa
Sampurna ku cahya
Sampurna ku hurip
Rad tan ana kari
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: