Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 21 Agustus 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Manik Wanoja


Sahadat Cerbon - Sahadat Manik Wanoja

Bissmillahir rahmanir rahim

Sang manik nyawa 
milir sira sujuda ing pangeranira

Sang manik gumilang 
lungguhira ana ing iga wekas isun kang kiwa

Metunira saking cahyane matanisun kang kiwa
Laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba) ***

Tidak ada komentar: