Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Minggu, 01 Januari 2012

Sahadat Adam (7)

Asyhadu sahadat bawa iman,

jati lulungguhan pulo nyawa,

inten-inten ning manusa,

wujudullah pancering urip,

dzat gumilang dzat pangeran,

dzat pangeran awak urang,

dzat gumenceng awak urang,

dzat kumeub enggonwang,

rasa pati ingsum urip.*** HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. *** Sang Suryagama ***

Tidak ada komentar: