Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Minggu, 01 Januari 2012

Sahadat Nuh (2)

Eling-eling beurat teuing kaki badan,

badan ditinggal ku nyawa,

jisim mah sing patitis,

ya badan mangka sampurna,

badan wuwuh jeung nu lembut,

badan kanyataanana parlanggeng jaya sampurna.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH. *** Sang Suryagama **

Tidak ada komentar: