Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 April 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Qulhu Balik      Sahadat Cerbon - Sahadat Qulhu Balik

Qulhu Balik


Kasiat: terhindar dari segala bahaya
Inilah doanya:


Qul hu balik balik balik
Sakatahe kira kira kang ala
Sumurup ing partala
Kang ngadang kang luput
La ilaha illallah muhammadur  rasulullah
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: