Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 April 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Qulhu SungsangSahadat Cerbon - Sahadat Qulhu Sungsang

Qulhu Sungsang
Kasiat: terhindar dari segala macam jenis teluh dan dapat memasuku bumi yang sangar (panas).


Bismillahirahmanirahim. Qul hu sungsang raja iman
Kukudungku jabarail
Tetekenku jungkat nabi muhammad
Lailaha illallah muhammadur rasulullah
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: