Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 April 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Purna Cipta Rasa       Sahadat Cerbon - Sahadat Purna Cipta Rasa

Purna Cipta Rasa
Kasiat dan kegunaan         :  keteguhan (kekuatan)
Lelaku                                   : Puasa 7 hari, pati geni
Tambahan                             : saat membaca harus di seratai asap kemenyan seberat telor
Do’anya:


Bismillahirahmanirahim.
Cipta rasa mijil saking rasa
Mur tanana karasa
Rara komala mulya
Mulya ing Pangeran
Tumiba kadi tibaning udan
Aserep tan karasa
Rasa mijil dzat muthlak
Rasa purba wujudullah
Dzatullah nama Allah
Dzat uga
Rabbana satule bisyahadati
Pekonira teguh
gedonge si kala sakti
Peputihing mata
persandaning kala sakti
Teraping mata
tungganganing kala sakti
Ing embun-embunan
wetuning kala sakti
gunung tursina
kala kala andadekaken kala sakti
ambek pati
tingal pati
lembu pati
pati patitik dewek
wesi baqa tutup braja
ning ning tanana karasa
la ilaha illallah muhammadur rasulullah
ya Allah syufa’at ya rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: