Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 April 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Adi Mulya       Sahadat Cerbon - Sahadat Adi Mulya
Kasiat: Kemuliaan dan menjaga diri dan rumah
Inilah doanya:


Bismillahirahmairahim
Allahumma adi mulya
Mulyaning salira mulyaning huma
Ing ngahuban dening malaikat kasammadan
Ing raksa dening Allah
Nabi wali mukmin
Ghafarallahu ‘alaena
Birahmatika ya arhamar rahimin
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Tidak ada komentar: